İnsanlar günümüzde, zamanlarının büyük bir kısmını; iş yerlerinde, müşterilerinde ve çalışma arkadaşları ile geçirmektedir.Bu durum kimi zaman, unutulmayacak dostlukları ve arkadaşlıkları getirirken,kimi zaman ise kişilerin kendi motivasyon ve psikolojilerini olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır. Artan iş stresi çalışanlar arasında gerginliğe, kavgalara hatta istifalara kadar gidebilmektedir.

Çalışılan kurumun, bu negatif sonuçlarını azaltmak ve çalışanlar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla firma etkinlikleri düzenlemektedir. İş veren ve iş gören kesimleri çalışma ortamı dışında da iletişim kurmaları, birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bakımından firma etkinlikleri şirketler için fırsat niteliğindedir. Sosyalleşen çalışanlar bir süre sonra çalışma arkadaşları hakkındaki ön yargıları bir kenera atmaya başlayacak, bir konu üzerinde gergin geçen anları ,ilerleyen zamanlarda bir şaka konusu haline bile getirebilecektir. Görüldüğü gibi negatif başlayan olay, pozitiflikle yer değiştirecektir. Çalışanların yöneticileri ile geçirecekleri etkinlikler, yöneticilerinin hakkında da oluşan ön yargılardan kurtulunmasına sebep olacaktır, İş gören işini ne kadar sever ne kadar ortak amaç için uğraşırsa çalıştığı kuruma  katkısı o kadar fazla olacaktır.

Örneklendirmek gerekirse;

“Yöneticimiz Tarık Bey aslında sadece iş yaşantısında aşırı titiz , özünde çok espirili ve iyi niyetli bir insandır, Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz şirket etkinliğinde çok eğlenmiştik,  algısı iş görenin Tarık Bey ile iş yaşantısında daha dikkatli ve titiz olmasını sağlayacak ve zaman zaman iş stresi nedeniyle bazı gergin anlarını bu duygu sayesinde iş görenin daha hafif ve ön yargısız atlatmasını sağlayacaktır."

Diğer taraftan;

“Satış sorumlusu Akif Bey, yöneticisinin verdiği bazı görevleri yerine getirmemiştir. Bu durumu farkeden yönetici, "Akif Bey ’e verdiğim bu işleri yapmamış, Akif bey aslında iyi ve çalışkan biri ,asi bir ruhu yok hatta geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş olduğumuz şirket etkinliğinde çok eğlenmiş ve çok gülmüştük. Sanırım ya verdiğim bu işleri unuttu yada bir problemi var. Kendisiyle biraz sohbet edeyim inşallah her şey yolundadır.” algısı yöneticinin iş görene bir hesap sorma şeklinde değilde, uzlaşmacı ve yardımcı olma amacı güderek yaklaşmasını sağlayacaktır. Günümüzde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar kurumsal etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Holdinglerde binlerce çalışanı bir araya getirerek aidiyet duygusu aşılamaya birbirlerini daha iyi tanımaya çalışmaktadır.

Bu durumda, firma etkinlikleri sadece iş görenin motivasyonunun artmasına olanak sağlamasının yanında, iş verenin de çalışanının iş yaşantısı dışında sosyal yaşantısıylada değerlendirmesine fırsat verecektir. Özetle, her insan çalışmak zorundadır, bu zorundalığı keyifli hale getirmek ise şirketlerde çalışan insanların motivasyonunun arttırmasına bağlıdır. Bu durum, uzun vade de şirketlerin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Çalıştığımız iş yerleri, bizler için sadece ekonomik kazanç sağladığımız alanlar değil,aynı zaman da sosyal yaşantı alanlarımızdır.